1WING HISTORICAL CENTRE Beauvechain

Page
Menu
News
You are here:   Home > Brocante Aeronautique Luchtvaart Rommelmarkt

Brocante Aeronautique Luchtvaart Rommelmarkt

Dons pour brocante virtuelle aéronautique      

Nous avons tous des objets en relation avec l’aviation qui n’ont peut-être pas de valeur muséologique, mais qui pourraient faire plaisir à l’un ou l’autre d’entre nous ou à nos visiteurs.

Pourquoi ne pas les offrir au Musée et collecter ainsi quelques moyens financiers supplémentaires pour les projets.

Ce 24 janvier, nous avons tenté l’expérience avec une caisse d’une dizaine d’objets (modèles réduits, livres,  badges…)  et en fin d’après-midi, une bonne partie avait déjà trouvé de nouveaux heureux propriétaires !

Comment procéder si vous voulez participer :       

                                                             

 

Schenkingen voor een virtuele luchtvaart-rommelmarkt

Wij zijn allemaal in het bezit van voorwerpen die verband houden met de luchtvaart, die misschien geen museale waarde hebben, maar die wel de ene of de andere onder ons, of een van onze bezoekers gelukkig zouden kunnen maken.  

Waarom ze niet aan het Museum schenken en zodoende wat bijkomende middelen scheppen voor onze projekten.

Deze 24 januari hebben een proef gedaan met een kist met een tiental voorwerpen (schaalmodellen, boeken, kentekens….) en op het einde van de namiddag was al een flink gedeelte terecht gekomen bij nieuwe eigenaars.

Indien U wil deelnemen, ziehier de werkwijze :

 

  • Voor de schenkers:
    • Foto’s nemen van de voorwerpen die U aan het Museum wil afstaan en de lijst sturen naar boutique@1winghistoricalcentre.be voor validatie.
    • Melden wanneer U de voorwerpen op het Museum zal komen brengen.
    • Na goedkeuring van boutique@1winghistoricalcentre.be hier de foto’s publiceren samen met de datum op dewelke de voorwerpen beschikbaar zullen zijn.
  • Voor diegenen die één of meer voorwerpen willen aankopen :

 

Page
Menu
News

Operation Spitfire updated

Information SPIT IX projet !
Onderzoek SPIT IX ontwerp !
Information SPIT IX project !

Votre don se concrétise ! Merci !
Uw schenking komt stand ! Dank U !
Your donation becomes a reality ! Thanks !

Update 01/2021

The last News

 

The Golden Falcon Nr89

 

La dernière revue (Nr 89) a été envoyée aux membres

De laatste beoordeling (nr. 89) werd naar de leden gestuurd

 

 

Plus ici/meer hier

 

 

 

 

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login