VZW The Golden Falcon ASBL

URL: 1winghistoricalcentre.be/?Brocante_Aeronautique_-_Luchtvaart_Rommelmarkt

Brocante Aeronautique - Luchtvaart Rommelmarkt

 

 

Dons pour brocante virtuelle aéronautique      

Nous avons tous des objets en relation avec l’aviation qui n’ont peut-être pas de valeur muséologique, mais qui pourraient faire plaisir à l’un ou l’autre d’entre nous ou à nos visiteurs.

Pourquoi ne pas les offrir au Musée et collecter ainsi quelques moyens financiers supplémentaires pour les projets.

Ce 24 janvier, nous avons tenté l’expérience avec une caisse d’une dizaine d’objets (modèles réduits, livres,  badges…)  et en fin d’après-midi, une bonne partie avait déjà trouvé de nouveaux heureux propriétaires !

Comment procéder si vous voulez participer :       

                                                             

 

 Schenkingen voor een virtuele luchtvaart-rommelmarkt

Wij bezitten allen wel voorwerpen die verband houden met de luchtvaart, die misschien geen museum waarde hebben, maar die wel iemand van ons, of een van onze bezoekers gelukkig zouden kunnen maken.  

Waarom ze niet aan het Museum schenken en zo wat bijkomend geld verzamelen voor onze projecten?

Op 24 januari hebben we proef gedaan met een kist met daarin een tiental voorwerpen (schaalmodellen, boeken, kentekens….) en op het einde van de namiddag was al een flink gedeelte terecht gekomen bij nieuwe eigenaars.

Indien u wil deelnemen, ziehier wat u moet doen :

 

Revues disponibles à partir du 14 Mars / Tijdschriften  beschikbaar vanaf 14 maart