1WING HISTORICAL CENTRE Beauvechain

Page
Menu
News
You are here:   Home > Bienvenue   Welkom > Les débuts du Musée

Les débuts du Musée

ORIGINE:

En 1996, le Col Avi BEM Th. FONTAINE, Commandant du 1 Wing de Chasse, crée l'ASBL "The Golden Falcon" (TGF) pour garder le souvenir de la présence des Escadrilles de Chasse dont les  349e et 350e sur la Base de BEAUVECHAIN . 800 personnes se font membres. 

En septembre 1997, le TGF décide de créer un Centre Historique (1WHC) qui sera inauguré en février 1998.

Un groupe de volontaires, bénévoles, se met au travail et effectue une rénovation lourde dans les bâtiments mis à leur disposition. La Force Aérienne nous soutiendra pour certains travaux.

Une trentaine de volontaires actifs viennent travailler au 1Wing Historical Centre (1WHC) principalement le mardi.

Certains reviennent parfois les autres jours de la semaine pour les visites de groupes.
Ils aménagent les salles d'exposition historiques et techniques.

Un atelier remet en état de présentation les moteurs et les matériels divers.

Le 1WHC possède aussi une collection unique d'une soixantaine de véhicules militaires employés sur les aérodromes : véhicules de servitude spécifiques à une Base militaire : tracteurs, camions spéciaux, remorques, Chasse-neige ,etc....

Une petite partie est exposée au 1WHC.

Le centre évoque l'histoire de la Base de Beauvechain depuis 1935 à nos jours !

                                     *************************************

   OORSPRONG :

  In 1996 creeërt Kol Vl SBH Th. FONTAINE, Bevelhebber van de 1 Jachtwing, de vzw "The Golden Falcon" (TGF) om de herinnering in het leven te houden aan de aanwezigheid op de basis van Beauvechain van de Jachtsmaldelen, onder de welke het 349e en het 350e. 800 personen schrijven zich in als lid.

   In september 1997 neemt het TGF de beslissing een Geschiedkundig Centrum(1WHC) in het leven te roepen, dat in februari 1998 ingehuldigd wordt.

   Een groep vrijwilligers zet zich aan het werk voor een zware renovatie van de ter beschikking gestelde gebouwen. De Luchtmacht verleent haar steun voor sommige werken.

   Een dertigtal actieve medewerkers komt op het 1 Wing Historical Centre(1WHC) presteren, hooftzakelijk's dinsdags.

   Een aantal van hen komt dan weer soms terug op andere dagen voor de groepsbezoeken. Zij brengen ook desnoods de zalen in orde voor de historische en technische tetoonstellingen.

   Een werkplaats zorgt voor de voorbereiding van motoren en andere stukken vooraleer zijn geschikt zijn om aan het publiek gepresenteerd te worden.

   Het 1WHC is tevens eigenaar van een unieke verzameling van een zestigtal  specifieke militaire voertuigen die op vliegvelden gebruikt worden: tractoren, speciale vrachtwagens, aanhangwagens, sneeuwruimers, enz.

   Een klein deel ervan wordt op het 1WHC tentoongesteld.

   Het centrum heeft het eveneens over de geschiedenis van de basis van Beauvechain van 1935 tot heden ten dage !

                                        ***************************************

 ORIGIN :

   In 1996, Col. Th. FONTAINE, C.O. of the 1st Fighter Wing, creates the association  "The Golden Falcon" (TGF) in order to keep alive the memory of the presence at Beauvechain of the fighter squadrons 349 and 350. 800 persons respond and register themselves.

   In september 1997, the TGF decides to constitude a Historical Centre (1WHC) witch  is inaugurated in February 1998.

   A group of volunteers gets on with the work and realises the renovation of the buildings put to disposition. Occasionally, the Air Force will lend a hand for some operations.

   About thirty volunteers come every week to carry on with the work, mainly on Tuesday.

   A few of them come back on other days of the week , in order to welcome visiting groups, or to prepare the spaces for historical or technical exhibitions.

   A workshop repairs or tidies up engines and other items to make them fit to be displayed.

   The 1WHC is also the owner of a unique collection of about sixty military vehicles generally used on airfield: vehicles of specific use, such as tractors, special lorries, trailers, snow removal equipment,etc.

   A little sample of them is displayed at the 1WHC.

   The Centre describes the history of Beauvechain Air Base from 1935 until now !

                     ***************************************************************

 

 

Page
Menu
News

The Golden Falcon Nr 94

La dernière revue (Nr 94) a été envoyée aux membres

Het laatste tijdschrift (nr. 94) is naar de leden gestuurd

  Plus ici/meer hier

  La revue

 

 

 

 

Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login