VZW The Golden Falcon ASBL

URL: 1winghistoricalcentre.be/?Bienvenue_%26nbsp%3B_Welkom___Historiek

Historiek

1 WHC

Het voornaamste thema van het 1WHC betreft de geschiedenisevocatie van de eenheden van de Basis van Beauvechain/Bevekom en dit vanaf 1935 tot vandaag waarbij de nadruk wordt gelegd op het jachtvliegen  van 1946 tot 1996.

Er worden niet alleen vliegtuigen tentoongesteld maar ook motoren, gronduitrusting, een wagenpark en soms ook het een of ander met specifieke karakter. Evenals de evocatie van de basissen van Sint-Truiden en Goetsenhoven worden hierbij ook in de schijnwerpers geplaatst.

 HISTORIEK  VAN  DE  BASIS

De basis van Beauvechain/Bevekom kreeg de naam "Basis  Charles ROMAN" als eerbetoon voor een van de Korpsoversten die in bevolen dienst om het leven kwam.

De basis herbergde van 1946 tot en met 1996 zowat zes jachtsmaldelen die op Spitfire , Mosquitos, Meteors, CF-100, F-104G en F-16 vlogen;

Naast de 4e, 10e en 11e Smaldelen, evenals het Hulpsmaldeel, waren het vooral het 349ste en 350ste Smaldelen die tijdens de Tweede Wereldoorlog op de RAF werden opgericht en die de 1e Jachtwing leidden.

Sinds 1996, heeft de opleiding van toekomstige piloten van de luchtmacht en gedeeltelijk die van de leerling-piloten van andere eenheden plaats in de 1ste Wing op SIAI-Marchetti en Alpha-Jet toestellen.

Sinds 1996 maakt de Meteowing ook deel uit van de basis.

Na een herstructurering…….wordt nog bijgewerkt.

TENTOONGESTELD  MATERIAAL

- Model op schaal (620 hectaren) van de basis.

- Vliegtuigen :SV4,  Meteor, Hunter, RF-84F, T-33, F-104G, F-16A, Mirage V, SF-260M,    

 Britten Norman Islander, MiG 21, Fouga Magister, Alpha Jet.

- Diorama van een F-104G. 

- Herdenkingszalen: Tijdperk van de Militaire  Luchtvaart.

 

     F-104G, de F-16 oproepen..

- Radioradar uitrusting.

- Vliegveld sneeuwruimer.

- Diverse Diorama's op het gebied van nucleaire bacteriologische chemische bescherming   

 (NBC), Airfield Defence Units (UDA), Air Traffic Control (ATC), Command Operational  

 Centre (COC).

- Speciale uitrusting: Le Tourneau kraan, elektrische noodgroepen, enz..

- Karretjes, vliegveldtractors, ziekenwagen, jeep, enz..

- Vliegveldverdedigingseenheid, Luchtverkeerscontrole                                                   

- Dienstenmateriaal : Letourneau”kraan, electrogeengroepen                                   

- Wagenpark : vliegveldtractoren, Ambulance voertuigen, jeeps, enz..

- Reproductie van een piloten Dispersal.